31 ×
Konvexný obal Oploť
26 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
13 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
17 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
21 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
30 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
51 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
35 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
44 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
129 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
24 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
19 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
144 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
33 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
51 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
251 ×
Rekurzia Číslo Miesta
12 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
305 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm