×
Konvexný obal Oploť
×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
×
Rekurzia Číslo Miesta
×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm