29 ×
Konvexný obal Oploť
25 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
12 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
16 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
19 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
28 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
48 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
30 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
42 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
117 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
23 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
17 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
127 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
28 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
46 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
225 ×
Rekurzia Číslo Miesta
10 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
305 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm