36 ×
Konvexný obal Oploť
31 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
17 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
19 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
21 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
32 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
69 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
44 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
51 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
157 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
31 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
26 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
178 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
42 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
70 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
334 ×
Rekurzia Číslo Miesta
14 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
305 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm