26 ×
Konvexný obal Oploť
21 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
12 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
16 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
17 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
25 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
43 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
28 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
41 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
107 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
20 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
16 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
107 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
26 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
38 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
196 ×
Rekurzia Číslo Miesta
10 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
290 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm