31 ×
Konvexný obal Oploť
26 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
15 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
19 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
21 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
31 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
53 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
38 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
48 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
138 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
25 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
20 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
156 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
35 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
57 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
278 ×
Rekurzia Číslo Miesta
14 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
305 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm