29 ×
Konvexný obal Oploť
26 ×
Intervalové stromy Napoleon, Billboard, Rezervácia miesteniek
13 ×
Mosty a artikulácie Artikulácia, Most, Kritický kanál
16 ×
Dijkstra Najkratšia cesta, Space travel, Zajačie nory
19 ×
Kostry Kostry, Diaľnice, Watering hole
28 ×
Úvod do geometrie Obsah, Topenie, Obvod
48 ×
Teória čísel Prvočísla 1, Faktorizácia, Eratostenovo sito 1, Najväčší spoločný deliteľ
33 ×
Binárne vyhľadávacie stromy (BST) Simple set 2, Multiset
43 ×
Prehľadávanie do šírky (BFS) Bludisko, Najkratšia cesta, Drak Brak
123 ×
Triedenie Utrieď 1, Na telesnej výchove, Utrieď postupnosť 2, Banková lúpež
23 ×
Základné dátové štruktúry Mooo!, Flowers, Prefixove súčty
17 ×
Union Find Sneh, Výstavba ciest, Váhy darčekov
132 ×
Úvod do grafov Matica susednosti, Zoznamy susedov
30 ×
Dynamické programovanie 1 Mince, Hlad, Prechádzka gridom
49 ×
Halda Halda, Zdravotné stredisko, O nemocnici
2 ×
Only Hodobox and Phyrexian are here National Chess Tournament (ENG), International Chess Tournament (ENG), Intergalactic Chess Tournament (ENG)
235 ×
Rekurzia Číslo Miesta
12 ×
Najnižší spoločný predok (LCA) Najnižší spoločný predok, Vzdialenosť v strome
305 ×
Úvodná sada úloh Ahoj, Číslo, Zámena, Obdĺžnik, Rovnaké čísla, Akéže je znamienko?, Najmenší, Prostredný, Priemer, Zvyšok po delení 7, Nenajväčší, Cykly sú super, Pásik, Obdĺžnik, Trojuholník, Pyramída, Najväčší, Fibonacci, Zväčši, Zväčši, Súčet menších, Počet najmenších, Rozdiel, Súčtová pyramída, Výmena, Otočenie, Tlačítka, Palindróm